22 May 2010

FACILITY BLOCK.BLOCK C & D.CULVERT

BLOCK B AND C


..akan dibina kondominium blok b dan c, Di kawasan towercrane sana..

BLOCK A

CULVERT

Popular Posts

Related Posts with Thumbnails